Privacyverklaring

Bij sbv anderetaal hechten we veel belang aan een goed beheer van je privacygevoelige gegevens.

Wij verwerken en beveiligen je persoonlijke gegevens dan ook met zorg en wij houden ons aan de wet- en regelgeving op dit gebied. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor je ons toestemming hebt verleend. 

Het kan daarbij gaan om:
– het uitbrengen van offertes voor onze diensten
– het uitvoeren van diensten
– het verzenden van mailings
– het doen van marktonderzoek
– het informeren over nieuwe diensten 
– het verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten.

De beveiliging van je persoonsgegevens

Om te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn bij ons, hebben wij onze medewerkers en freelancers verplicht tot geheimhouding.

Bovendien hanteren wij bij de uitvoering van een dienst het need-to-know-principe en geven we alleen die personen toegang tot je persoonsgegevens die ook feitelijk aan je verzoek werken.

Medewerkers en freelancers zijn verplicht om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) zo snel mogelijk te melden.

Je persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Wij bewaren ze niet langer dan nodig, maar als er een wettelijke verplichting is om persoonsgegevens langer te bewaren, doen wij dat uiteraard.

Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen wij deze vernietigen of aan je teruggeven, afhankelijk van wat je zelf kiest.

Je rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Je hebt onder de AVG de volgende rechten:
– recht op inzage van je persoonsgegevens
– recht op verwijdering
– recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
– recht op dataportabiliteit.

Via ons e-mailadres info@sbv-anderetaal.nl kan je gebruik maken van deze rechten. 

Wij zullen je verzoek binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om je verzoek in te willigen of af te wijzen. Als we je verzoek afwijzen, zullen wij aangeven wat de reden van onze afwijzing is.

Verzameling van gegevens via onze website

Ons website-adres is: https://www.sbv-anderetaal.nl.

Reacties

Als je als bezoeker reacties achterlaat op onze site, verzamelen we de gegevens die je invult in het reactieformulier, je IP-adres en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Maak je gebruik van de Gravatar-service, dan kan een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres, naar deze service worden gestuurd. De privacybeleidspagina daarvan kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de site uploadt, zorg dan dat dat je afbeeldingen niet uploadt met daarin EXIF GPS locatiegegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Als je een contact- of offerteformulier op onze website gebruikt, verzamelen we de gegevens die je daar invult en eventueel meegestuurde  bestanden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie.

Je kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in je browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat je niet alle functies van de webpagina’s kunt gebruiken.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Waar we jouw data naartoe sturen

Jouw reacties kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Verlies van persoonsgegevens

sbv anderetaal heeft maatregelen genomen om het risico van een verlies van persoonsgegevens (een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er toch een datalek ontstaan waarbij je persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in je persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij je daar onmiddellijk over informeren.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om dit reglement goed uit te voeren. Als je desondanks vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kun je een klacht bij ons indienen via ons mailadres info@sbv-anderetaal.nl.

Je kunt bij ontevredenheid over de afhandeling ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Op onze website vind je de meest actuele versie van onze privacyverklaring.

sbv anderetaal

Noordeloos, 28 augustus 2019