Skip to contentSamen sterk voor een goede tekst of vertaling

"Jullie vertalen accuraat en met zorg"

NBIP, de Nationale Beheerorganisatie Internet Providers, levert ondersteunende diensten voor internetproviders. Als internetprovider word je geconfronteerd met wettelijke vereisten en moet je zorgen voor afdoende bescherming tegen veiligheidsrisico’s. Soms is het slim op dit gebied dingen samen te regelen. Precies daarvoor is in 2002 de NBIP opgericht. Zonder winstoogmerk, vanuit het beginsel “samen sterk”. En zodat we met z’n allen kunnen zorgen voor een veilig internet.

Wij spraken met Octavia de Weerdt, algemeen directeur van Stichting NBIP, over onze samenwerking. Octavia leerde ons kennen in 2009, toen zij nog directeur was van hostingbedrijf SevenP. Wij schreven toen voor SevenP en nu voor NBIP hun webteksten in het Nederlands en vertaalden verschillende documenten.

Wat ze vindt van ons vertaalwerk: “Goed! Anders kom ik niet steeds bij jullie terug. Jullie vertalen accuraat en met zorg. Jullie zijn ook proactief, stellen de juiste, soms kritische vragen: zou je het wel zo doen? Is het niet beter om het zo te doen? Dat vind ik prettig.”
WAT HEBBEN WE UITGEVOERD
Teksten in het Nederlands en vertalingen in het Engels, Duits, Nederlands en Frans
Wij schreven de teksten voor de website in het Nederlands en maakten de Engelse, Duitse en Franse vertaling. Ook vertaalden wij overeenkomsten naar het Engels en een Engelstalig rapport over de impact van DDoS-aanvallen naar het Nederlands.
Klant vertelt
OCTAVIA VAN NBIP:
“ Ik zie dat het echt toegevoegde waarde heeft om een vakman of vakvrouw het vertaalwerk te laten doen ”
“Je hebt soms de neiging om het zelf te doen, omdat je zelf het meeste van het vak weet. Maar een vertaalprofessional weet gewoon hoe je een goed leesbare tekst in een andere taal maakt. Jullie doen dat goed en daarom zou ik jullie zeker aanbevelen bij mensen die een vertaling nodig hebben.”
Octavia de Weerdt
Algemeen directeur bij NBIP
ONZE UITDAGING
De specifieke vaktermen in een zich razendsnel ontwikkelende ict-wereld
Het is voor ons soms echt een zoektocht om de juiste betekenis van een Nederlands ict-begrip te achterhalen en vervolgens de juiste vertaling te vinden. Gelukkig is er altijd een vakexpert bij NBIP die de door ons vertaalde termen kan checken.

Zo maken we ons niet alleen “samen sterk” voor een veilig internet, maar ook voor een begrijpelijke tekst of vertaling die lezers overtuigt.