Skip to contentDiverse teksten over allerlei onderwerpen

"De samenwerking bevalt zo goed dat ik maar niet van jullie afkom."

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Dat is de pay-off, slagzin van Rijkswaterstaat. Over die onderwerpen schrijven zij teksten die wij mogen vertalen. Wij spraken met Asker Dekker, hoofd internationale communicatie bij Rijkswaterstaat, over onze samenwerking. Asker heeft ons ontdekt in 2015 via communicatiebureau Sabel Communicatie bij de Engelse vertaling van de toenmalige website. En zegt hij: “Dat is zo goed bevallen, dat ik maar niet van jullie afkom.”

Wat hij prettig vindt aan onze samenwerking: “Jullie zijn snel. Ik vind het ook prettig dat jullie kennis opbouwen. Dat jullie eenheid in de vertaalde termen hebben over de jaren heen. Dat vind ik nuttig. Daarom heb ik jullie ook gevraagd om een stijlgids voor het Engels te maken en een terminologielijst Nederlands > Engels. Die leggen we neer bij andere partijen met wie we samenwerken, zodat iedereen dezelfde vertaling voor een term gebruikt.”
WAT HEBBEN WE UITGEVOERD
Vertalingen van uiteenlopende teksten
Wij vertalen allerlei soorten teksten voor Rijkswaterstaat: webteksten, speeches, presentaties, brieven, rapporten, magazines, beleidsstukken, factsheets, ondertitels bij animaties en meer. Meestal naar het Engels. Soms ook naar het Duits, Frans en Nederlands.
Klant vertelt
ASKER OVER ONZE SAMENWERKING:
“ Jullie zijn, hoe zeg je dat, nice, friendly people to do business with. ”
“En gedegen. Ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe jullie met het commentaar van mijn collega’s binnen Rijkswaterstaat omgaan. Dan heb ik het over collega’s die in Engeland of Amerika hebben gewoond of er zijn geboren. Die vinden altijd wel iets van vertalingen. Ik zeg dan: laten we het voorleggen aan het vertaalbureau, misschien zijn je argumenten valide. En eigenlijk hebben jullie altijd weer een goed verhaal waarom het toch anders is. Dat accepteren ze dan ook meestal. Dat vind ik altijd heel leuk. Daarin zijn jullie mij nog nooit tegengevallen.”
Asker Dekker
Internationale communicatie bij Rijkswaterstaat
Asker Dekker
ONZE UITDAGING
Steeds de best passende vertaler vinden
De teksten van Rijkswaterstaat gaan over uiteenlopende onderwerpen: van een rapport over vismigratie tot factsheets over wegwerkzaamheden, van een beleidsstuk over duurzaam land- en bodemgebruik tot een toespraak voor het Women Leaders Congres, van een ICT-rapport tot ondertitels bij een animatie over drones bij scheepvaart.

De vertaling van Rijkswaterstaat-teksten vraagt kennis van verschillende vakgebieden: natuur en milieu, techniek en chemie aan de ene kant. Maar ook de vaardigheid om een prettig leesbare vertaling te maken voor bijvoorbeeld speeches en artikelen voor een magazine.

Bij elke tekst van Rijkswaterstaat bekijken we steeds opnieuw welke vertaler we hiervoor het beste kunnen boeken. Zodat we steeds weer een mooie vertaling afleveren.